ВИРТУЕЛНА ПРОШЕТКА НИЗ НАШАТА БИБЛИОТЕКА

Преку проект одобрен и финансиран од Министерството за Култура на Република Северна Македонија беше реализирана 3D виртуелна прошетка низ нашата библиотека во Струмица.


ПРВ СПРАТ

ВТОР СПРАТ