Фабрика за ново ИМЕ/ЛОГО на ЕУ Инфо центар

Искористете ја целата ваша креативна енергија и предложете најдобро име или лого за новиот ЕУ Инфо центар во Скопје.
Онлајн натпреварот е достапен на следниов линк: http://eucontest.mk/, а право на учество имаат сите државјани на Р. Македонија. Наградата се состои од патување (лет) за 2 лица до Валета, Малта (Европски град на култура 2018) и 3 хотелски ноќевања.

Конкурс за најдобар млад преведувач “Вавилон”

Делегацијата на Европската Унија, во соработка со Здружението на преведувачи и толкувачи ЗПРМ, објавува Конкурсот за најдобар млад преведувач „Вавилон“ 2018. Целта на Конкурсот за најдобар млад преведувач е да ги поттикне и да ги поддржи младите преведувачи, како и да поттикне врвен квалитет при преведувањето литературни дела од европските јазици на јазиците што се зборуваат во земјава.

Деталните информации околу конкурсот, како и критериумите за пријавување можете да ги погледнете на следниов линк:
http://www.euic.mk/vesti-i-novosti-ns_article-konkur-za-najdobar-mlad-preveduvac-vavilon-2018.nspx.