• септември 6, 2018
  • 10:30
  • Дом на Армијата Струмица

Делегацијата на Европската Унија организира работилници за финансиската поддршка што ЕУ ја овозможува.

Г. Никола Бертолини, раководител на секторот за соработка на Делегацијата на Европската Унија, и неговите колеги од Делегацијата ќе ги претстават можностите за финансирање што ги нуди ЕУ и начините како да се користат. Работилниците ќе се одржат во повеќе општини, а бројот на учесници на секоја од нив е ограничен.
http://www.euic.mk/eurabotilnici.nspx