Po primerot na mnogu renomirani svetski izdava~i i so cel promocija i dobli`uvawe na knigata do na{ite ~itateli niz celata dr`ava, se nao|ame na za~etokot na edna ideja so koja povtorno se obiduvame da otvorime novi kulturni prostori, da gi izneseme knigite na ulica, da informirame {to e mo`no pove}e ~itateli za slu~uvawata na makedonskata i svetskata izdava~ka scena, a preku popustite da gi napravime site knigi podostapni za ~itatelskata publika.

Izdava~kiot centar TRI koj preku svojata izdava~ka politika se nametna kako lider na makedonskata izdava~ka scena, osven svoite izdanija, vo ovoj karavan na knigata }e gi vklu~i i dvete najrenomirani izdava~ki ku}i vo svetot TASCHEN(wwww.taschen.com.) i teNeues(www.teneues.com), ~ij eksluziven distributer e za Makedonija.. Ova zna~i deka ~itatelite od pove}e gradovi }e imaat mo`nost li~no da se zapoznaat so nekoi od najpopularnite svetski izdanija od oblasta na umetnosta, arhitekturata, fotografijata, filmot, modata…, ekskluzivni i kolekcionerski izdanija, no sekako po promotivni ceni da gi kupat najpopularnite izdanija na makedonski jazik. OD 9 do 13 juni pred zgradata na bibliotekata ,,Blagoj Jankov Mu~eto” Strumica.