Изнајмување простор

Просторот во читалната на библиотеката можат да го изнајмат правни лица и други граѓани за разни промоции, презентации и семинари. Заинтересираните заедно со просторот имаат можност во библиотеката да изнајмат и ЛЦД проектор и платно за проектирање.

Изнајмување опрема

Заинтересираните заедно со просторот имаат можност во библиотеката да изнајмат и ЛЦД проектор и платно за проектирање.