„СРЕДБИ ПОД ЈАВОРИТЕ – ВИДОЕ ПОДГОРЕЦ“

Во рамките на литературната манифестација

„СРЕДБИ ПОД ЈАВОРИТЕ – ВИДОЕ ПОДГОРЕЦ“

Во соработка со ПРОСВЕТНО ДЕЛО Скопје,

Библиотеката „БЛАГОЈ ЈАНКОВ МУЧЕТО“ Струмица

организира еднодневно советување за библиотекари на тема:

БИБЛИОТЕКАТА ТЕМЕЛ НА ПИСМЕНОСТА.

Ден: 06.06.2019год.

Час: 12:00

Место: Центар на културата „Антон Панов“ Струмица, мала сала.

Секој учесник има можност да пријави своја дискусија, најдоцна до26.05. 2019 година на електронската пошта на библиотеката. Обраќањето не треба да биде подолго од 10 минути. Сите пријавени дискусии во пишана верзија ќе бидат објавени во електронски зборник.

Ве молиме потврдете го вашето учество најдоцна до 02.06.2019 година, на електронската пошта на Библиотеката, маил адреса: bibliotekastrumica@yahoo.com

Ве очекуваме

Темел на писменоста – трудови

Одбележан Светскиот ден на книгата и авторското право во ЛУБ “Благој Јанков Мучето” Струмица

Вчера, во ЛУБ “Благој Јанков Мучето” во Струмица, беше обележан Светскиот ден на книгата и авторското право.

Во соработка со ООУ “Видое Подгорец”, учениците од 3 одделение и подарија на библиотеката цртежи и корици на книга.

Во голема мера заслуга имаат учителката Соња Цицимова и дефектологот Тања Црвенковска.

Предновогодишна посета на учениците од ООУ “Гоце Делчев” Василево

По повод Новата година и Божиќните празници учениците од ООУ “Гоце Делчев” Василево ја посетија ЛУБ “Благој Јанков Мучето” Струмица и од директорката Тања Гошева се запознаа со работата на библиотеката, услугите кои ги нуди библиотеката и другарувањето со книгата.