Новости

К о н к у р с

Комисијата во Локалната установа библиотека “Благој Јанков – Мучето“ – Струмица, по повод карневалската манифестација во Струмица распишува: К о н к у р с за литературна творба (поезија и проза) на тема: КАРНЕВАЛСКА МАГИЈА Со литературни творби (поезија и проза) посветени на Карневалот во Струмица, може да се конкурира во три категории: 1. Ученици […]

Види ги сите објави


ПРЕПОРАЧУВАМЕ


ПРЕПОРАЧУВАМЕ ЗА ДЕЦА


СТАТИСТИКА

75

Години постоење

3000+

Членови Годишно

14000+

Записи