Новости

Конкурс по повод Карневалот во Струмица

Комисијата при Локалната установа библиотека “Благој Јанков Мучето“ Струмица, по повод Карневалот во Струмица распишува: К о н к у р с За доделување на награди за литературна творба (поезија и проза) посветена на Карневалот во Струмица на тема: “Приказна под маска“ Со литературни творби (поезија и проза) посветени на Карневалот во Струмица, може да […]

Види ги сите објави


ПРЕПОРАЧУВАМЕ


ПРЕПОРАЧУВАМЕ ЗА ДЕЦА


СТАТИСТИКА

71

Години постоење

3000+

Членови Годишно

14000+

Записи