“СРЕДБИ ПОД ЈАВОРИТЕ – ВИДОЕ ПОДГОРЕЦ’

Литературната манифестација

„СРЕДБИ ПОД ЈАВОРИТЕ – ВИДОЕ ПОДГОРЕЦ“ 2022

Советување на тема:

„БИБЛИОТЕКАТА – ТЕМЕЛ НА ПИСМЕНОСТА“

со работна тема:

„Спроведување добри практики во библиотечната дејност“.

Ден:  7.06.2022 Час: 13.00

Место: НУЦК „Антон Панов“,Струмица (мала сала)

Агенда:

– Свечено отворање на Литературната манифестација

„СРЕДБИ ПОД ЈАВОРИТЕ ВИДОЕ ПОДГОРЕЦ“ 2022

–  Свечено доделување на признанието Библиотекар на годината “Павлина Цунева Маказлиева” 2022

– Советување на тема “Библиотеката темел на пусменоста”

– Предавачи:

– проф. д-р Виолета Мартиновска

– м-р Жаклина Ѓалевска

– Елизабета Трпческа Петрушевска

-Презентирање на пријавени дискусии

„БИБЛИОТЕКАТА – ТЕМЕЛ НА ПИСМЕНОСТА“ –Трудови