Фотографии од општинскиот натпревар “Млади библиотекари” кој се одржа во просториите на нашата библиотека на 31 октомври 2018 година.

И победникот на натпреварот Трајче Манчевски од ООУ ”Никола Вапцаров” Струмица