По повод Новата година и Божиќните празници учениците од ООУ “Гоце Делчев” Василево ја посетија ЛУБ “Благој Јанков Мучето” Струмица и од директорката Тања Гошева се запознаа со работата на библиотеката, услугите кои ги нуди библиотеката и другарувањето со книгата.