Вработени

Тања Гошева

Директор, Виш библиотекар, роднокрајно одделение

Загорка Сувариева

Библиотекар во оддел за периодика

Нада Витанова

Самостоен библиотекарски помошник во оддел за возрасни

Наташа Василевска Трајчевска

Виш библиотекар во оддел за деца

Драга Бјадова

Референт благајник

Љуба Поп-Алексова

Домаќин


Членови на управен одбор

Др. Ана Витанова Рингачева

Член на управен одбор

Марија Брндевска

Член на управен одбор

Нада Витанова

Член на управен одбор

Иван Котев

Член на управен одбор

Наташа Василевска

Член на управен одбор


Клонови

Зора Митева

Самостоен библиотекарски помошник, Василево

М-р Аница Милева Глигорова

Виш библиотекар, Муртино