ЛУБ,,Благој Јанков Мучето``

ЛУБ,,Благој Јанков Мучето”  се наоѓа во самиот градски парк на улица

,,Благој Јанков Мучето бр.26 Струмица

Тел. 034349040; 034349042