Благој Јанков Мучето

Градска Библиотека Струмица

e-Mail: bibliotekastrumica@yahoo.com

Тел: 034349040; 034349041

Aдреса: ,,Благој Јанков Мучето бр.26 Струмица

Доколку имате некои прашања, слободно обратете ни се во следнава форма.